Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Ninh Thuận
Địa chỉ:
Đường 16/4 – Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ninh Thuận
Việt Nam

Điện thoại: 068.3821998
http://langnghecham.com