Thành lập hợp tác xã sản xuất kinh doanh dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp PDF. In Email
Viết bởi Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại   
Thứ tư, 12 Tháng 1 2011 07:58

 Nhằm triển khai xây dựng thương hiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sáng ngày 31/12/2010 tại Khu phố Mỹ Nghiệp, TT Phước Dân huyện Ninh Phước đã diễn ra Đại Hội HTX.SX.KD dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp nhằm thành lập HTX và thông qua các điều lệ, dự thảo của HTX. Quy mô của HTX thổ Cẩm Chăm Mỹ Nghiệp gồm 23 xã viên với tổng số lao động làm việc trong HTX: từ 130 – 140 người.

Xây dựng HTX SXKD Thổ Cẩm Chăm Mỹ Nghiệp trên cơ sở nhiều người tự nguyện cùng nhau góp vốn, góp sức để duy trì và phát triển ngành dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Chăm phát triển bền vững đồng thời mở mang nhiều ngành nghề dịch vụ sản xuất kinh doanh hợp pháp khác để phát triển HTX và nâng cao đời sống của xã viên, góp phần xoá đói giảm nghèo cho nhân dân và phát triển kinh tế địa phương. Đại hội đã thông qua các điều lệ chính thức của HTX, thông qua dự thảo, phương hướng hoạt động của HTX nhiệm kỳ ( 2011 – 2010) và bầu ra Ban quản trị, Ban kiểm soát dựa trên các tiêu chuẩn như: có phẩm chất đạo đức tốt, có tâm huyết với phong trào HTX, có trình độ, năng lực…Theo đó bộ máy quản lý của hợp tác xã được tổ chức như sau:

Ban quản trị: 03 người

Ban Kiểm soát: 03 người

Kế toán: 01 người

Thủ Kho: 01 người

Bộ phận Kỹ thuật dệt: 01 người

Sau khi thành lập xong HTX BQT HTX sẽ phối hợp cùng các ban ngành để triển khai công tác xây dựng thương hiệu cho sản phẩm dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp.