Thông báo thông tin các Hội chợ PDF. In Email
Viết bởi webmaster   
Thứ tư, 15 Tháng 10 2014 09:29

Tiếp nhận công văn số 971/SCT-CN ngày 29/9/2014 của Sở Công thương Ninh Thuận V/v tham gia Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Phú Thọ; Công văn số 992/SCT-CN ngày 6/10/2014 của Sở Công thương Ninh Thuận V/v triển khai tham gia Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Yên Bái.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận (Trung tâm) thông báo đến các tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các Hội chợ triển lãm với những nội dung cụ thể như sau:

I. Tại tỉnh Phú Thọ:

            1. Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Phú Thọ do Sở Công thương Phú Thọ tổ chức.

2. Thời gian tổ chức hội chợ: Từ ngày 04/11 đến 10/11/2014 (7 ngày).

            3. Địa điểm: Tại Quảng Trường Hùng Vương, Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

            4. Kinh phí: BTC hỗ trợ 50% giá gian hàng cho các doanh nghiệp, gian hàng 6.000.000đ/gian.

            II. Tại tỉnh Yên Bái:

            1. Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2014 do Sở Công thương Yên Bái phối hợp với Cục công nghiệp tổ chức.

2. Thời gian tổ chức hội chợ: Từ ngày 15/10 đến 21/10/2014 (7 ngày).

            3. Địa điểm: Tại Quảng Trường 19/8, Tp.Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

            4. Kinh phí: BTC hỗ trợ 50% giá gian hàng cho các doanh nghiệp, gian hàng 6.000.000đ/gian.

            III. Tại tỉnh Hải Phòng:

            1. Hội chợ triển lãm Công nghiệp- Thương mại vùng Đồng bằng sông Hồng- Hải Phòng 2015 do Sở Công thương Hải Phòng tổ chức.

            2. Thời gian tổ chức hội chợ: Từ ngày 06/5- 11/5/2015 (6 ngày)

            3. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc tế (số 10 Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng).

            4. Kinh phí: BTC miễn phí 02 gian cho Trung tâm và hỗ trợ 50% giá gian hàng cho các doanh nghiệp, gian hàng 6.000.000đ/gian.

            IV. Tại tỉnh Bắc Giang:

            1. Hội chợ hàng hóa và thương hiệu Bắc Giang 2014 do Sở Công thương Bắc Giang tổ chức.

            2. Thời gian tổ chức hội chợ: Từ ngày 13/11- 21/11/2014 (9 ngày)

            3. Địa điểm: Tại Trung tâm Quảng trường 3/2, Tp.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

            4. Kinh phí: BTC miễn phí 02 gian cho Trung tâm và hỗ trợ 50% giá gian hàng cho các doanh nghiệp, gian hàng 6.000.000đ/gian.

            Để hỗ trợ cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các Hội chợ-Triển lãm nêu trên. Trung tâm kính đề nghị phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế- Hạ tầng các huyện triển khai, thông báo đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và làng nghề trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia xin liên hệ theo địa chỉ:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

Đường 16/4, Tp.Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận

Điện thoại: 068.3828500, 0977.588212 (Anh Triều)