Bài viết
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ I (năm 2010 – 2011) PDF. In Email
Viết bởi Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại   
Thứ năm, 18 Tháng 11 2010 09:40

Mời tham gia hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Ninh Thuận lần I

    

Căn cứ Công văn số 2175/UBND-KT ngày 28/5/2010 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ I.
Căn cứ Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ I năm 2010-2011 ban hành kèm theo Quyết định số 1527/QĐ-BTC ngày 21/7/2010 của ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh.
 
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ I được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo cả toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng cúa hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ I có các nội dung chính như sau:

      1.     Đối tượng dự thi: các cá nhân hoặc tổ chức đều có quyền đứng tên dự thi. Mỗi cá nhân , tổ chức có thể tham gia nhiều giảo pháp dự thi.

     2.      Lĩnh vực dự thi trong ngành công nghiệp:

-          Sản xuất mới, cải tiến công nghệ các máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất và đời sống, hợp lý hoá dây chuyền sản xuất;
-          Các phương pháp về cơ khí hoá nông nghiệp nông thôn, bảo quản chế biến các loại nông sản, thực phẩm;
-          Các phương pháp phục vụ cải tạo và nâng cấp mạng lưới điện.
3.      Tiêu chuẩn giải pháp dự thi:
Giải pháp/đề tài khoa học dự thi cần thoả mãn 03 tiêu chuẩn sau:
-          Tình mới so với trình độ khoa học, kỹ thuật hiện có ở Việt Nam;
-          Có khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện kinh tế - xã hội, kỹ thuật của Việt Nam ở các mức độ: Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm ( sản xuất thử) hoặc chứng minh được khả năng áp dụng có hiệu quả.
-          Mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn so với các giải pháp đề tài khoa học tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường, điều kiện sống, làm việc của con người và an toàn xã hội
4.      Hồ sơ dự thi: Mỗi giải pháp/đề tài khoa học dự thi được lập thành 03 bộ có các nội dung như sau:
-          Phiếu đăng ký dự thi(theo mẫu của Ban tổ chức);
-          Bản mô tả giải pháp dự thi( theo mẫu của ban tổ chức);
-          Toàn văn đề tài/giải pháp dự thi;
-          Bản nhận xét đánh giá của cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc hội đồng khoa học của đơn vị, ngành, địa phương(nếu có).
5.      Về thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự thi:
-          Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ dự thi; từ nay đến ngày 20/6/2011
-          Địa chỉ đăng ký và nộp hồ sơ dự thi: Hồ sơ dự thi xin gủi về:
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận,
Số 34 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: 068.3825568                 Fax: 068.3822726

 Các văn bản liên quan đến hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ I năm 2010-2011 (Bấm vào Link để download)

Phiếu đăng kí tham dự

Thể lệ hội thi

Bản mô tả giải pháp dự thi

 

 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 8 của 8