Hoi Nghi XTDT NT 2009

Trien lam tai HN XTDT 001_400x300

Trien lam tai HN XTDT 002_400x300

Trien lam tai HN XTDT 003_400x300

Trien lam tai HN XTDT 004_400x300

Trien lam tai HN XTDT 005_400x300

Trien lam tai HN XTDT 006_400x300

Trien lam tai HN XTDT 008_400x300

Trien lam tai HN XTDT 009_400x300

Trien lam tai HN XTDT 010_400x300

Trien lam tai HN XTDT 011_400x300

Trien lam tai HN XTDT 012_400x300

Trien lam tai HN XTDT 013_400x300

Trien lam tai HN XTDT 016_400x300

Trien lam tai HN XTDT 017_400x300

Trien lam tai HN XTDT 018_400x300

Trien lam tai HN XTDT 019_400x300

Trien lam tai HN XTDT 020_400x300

Trien lam tai HN XTDT 022_400x300

Trien lam tai HN XTDT 023_400x300

Trien lam tai HN XTDT 024_400x300